DUYURULAR

Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.10.2020 tarihli ve 58296655 sayılı yazısı (Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :20117910-111.01

Konu :Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk

 

22.10.2020 / 58296655
DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 08.10.2020 tarihli ve 58060923 sayılı yazıda; İthalat Rejimi Kararının 7 inci maddesinden bahisle Bakanlığımıza geçmişte yapılan taleplere ilişkin olarak kullanılmış giyim eşyası ve mensucattan mamul benzeri eşya veya paçavra şeklindeki ürünler ve bu ürünlerin didilmesi suretiyle elde edilen elyaflar, telefler ve lif döküntülerinin anılan Karar maddesi kapsamında değerlendirilerek yerli üretimi korumak amacıyla ithalatına izin verilmediği,

Öte yandan, 2018 yılında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından küresel hazır giyim markalarınca tüketicilerden toplanan kullanılmış ürünlerden elde edilen girdilerin ithaline, ülkemizden ihraç edilecek yeni ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere, söz konusu Kararın 7. Maddesi kapsamında izin verilmesinin talep edildiği, bu kapsamda ilgili maddeye ilişkin uygulamaya halel getirilmemesi ve ülkemizdeki mevcut üretimin korunmasını temin için tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan (iplik, kumaş, giysi vb.) ve bunlardan üretilen nihai ürünün tamamının yurtdışına ihraç edilmesi kaydıyla söz konusu eşyanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmesinin uygun değerlendirildiği,

Ayrıca, son dönemlerde yapılan firma başvuruları ve İTKİB’den alınan görüş yazılarında; yerli üreticilerimizin hem iç pazarda hem de dünya pazarında sahip olduğu payı korumak ve rekabetçiliğini sürdürmek için hammadde olarak kullanacağı geri dönüştürülmüş (rejenere) girdiden üretilmiş yeni ürünlerin ithalatının bahse konu Kararın 7. Maddesi kapsamında değerlendirilmemesi ve ithaline izin verilmesinin talep edildiği ve söz konusu talebin olumlu değerlendirildiği belirtilerek,

Kullanılmış ürünlerin geri dönüşümünden elde edilen girdiler kullanılarak üretilen yeni ürünlerin kullanılmış eşya olmadığı, bunların ithalatının ülkemiz istihdam, üretim ve ihracatında olumlu etkisi olacağı dikkate alınarak “geri dönüştürülmüş (rejenere) malzemeden üretilen 39.07 GTP kodu altında sınıflandırılan polietilen tereftalat cips; 5503.20 GTP altında sınıflandırılan poliester elyaf ve 54.02 ve 55.09 GTP altında sınıflandırılan sentetik ipliklerin ithalatı uygun görülmektedir denilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konuyla ilgili işlemlerin ilişikte gönderilen söz konusu yazıda İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi bağlamında belirtilen görüşler doğrultusunda tekemmül ettirilmesini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

 

Ek: 1adet yazı

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı :73604307-519

Konu :Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk.

 

 

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Malumları olduğu üzere, İthalat Rejimi Kararı’nın 7. Maddesi kapsamında eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali Bakanlığımızın iznine tabidir.

Bu kapsamda, Bakanlığımıza geçmişte yapılan taleplere ilişkin olarak; kullanılmış giyim eşyası ve mensucattan mamul benzeri eşya veya paçavra şeklindeki ürünler ve bu ürünlerin didilmesi suretiyle elde edilen elyaflar, telefler ve lif döküntüleri İthalat Rejimi Kararı’nın 7. Madde kapsamında değerlendirilerek, yerli üretimi korumak amacıyla ithalatına izin verilmemiştir.

Buna ek olarak, mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 04/06/2015 tarihli ve 20117910 – 111.99 sayılı yazıda geri dönüşüm iplikler ve bu tür ipliklerden elde edilmiş eşyaların ithalatına ilişkin Genel Müdürlüğümüz görüş ve değerlendirmelerinin talep edilmesi üzerine, 24/06/2015 tarihli ve 79751 sayılı cevap yazımızda; kullanılmış giyim eşyası, mensucattan mamul benzeri eşyalar ve paçavralar ile bunların basit bir işlemden geçirildikten sonra elde edilen lif döküntülerinin ipliğe dönüştürülmesi suretiyle elde edilen ürünlerin ithalatının yukarıda bahsedilen işlemin devamı niteliğinde olması nedeniyle uygulamada bütünlüğü bozmamak açısından uygun görülmediği belirtilmiştir.

Öte yandan, 2018 yılında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB), küresel hazır giyim markalarınca tüketicilerden toplanan kullanılmış ürünlerden elde edilen girdilerin ithaline, ülkemizden ihraç edilecek yeni ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere, İthalat Rejimi’nin 7. Maddesi kapsamında izin verilmesini talep etmiştir. Bu kapsamda, ilgili maddeye ilişkin uygulamaya halel getirilmemesi ve ülkemizdeki mevcut üretimin korunmasını temin için tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan (iplik, kumaş, giysi vb.) ve bunlardan üretilen nihai ürünün tamamının yurtdışına ihraç edilmesi kaydıyla söz konusu eşyanın Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilmesi uygun değerlendirilmiştir.

Diğer taraftan, Genel Müdürlüğümüze son dönemlerde yapılan firma başvuruları ve İTKİB’den alınan görüş yazılarında; dünya ticaretinde sürdürülebilirlik ve yeniden dönüşüm projelerinin önem kazandığından bahisle önde gelen hazır giyim ve konfeksiyon markalarının ürünlerini çevreye duyarlı hale getirmeyi öncelikli hedefleri arasına aldıkları ve önümüzdeki dönemde geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş ürünleri arttırarak, belirli bir süre sonrasında ise sadece geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen ürünleri pazara sunacakları belirtilmektedir. Bu bağlamda yerli üreticilerimizin hem iç pazarda hem de dünya pazarında sahip olduğu payı korumak ve rekabetçiliğini sürdürmek için hammadde olarak kullanacağı geri dönüştürülmüş (rejenere) girdiden üretilmiş yeni ürünlerin ithalatının İthalat Rejimi Kararı’nın 7. Maddesi kapsamında değerlendirilmemesi ve ithaline izin verilmesi talep edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüş ve değerlendirmeler ile tekstil ve konfeksiyon üretiminde geri dönüşümden elde edilen yeni ürünlerin kullanımı konusunda gelişmiş ülkelerde yaşanan ve önümüzdeki dönemde dünya genelinde yaygınlaşması beklenen farkındalık kapsamında bu ürünlerin ticaretinin her geçen gün artması dikkatte alındığında yerli sanayimizin bu alanda gelişmesi açısından söz konusu talep olumlu değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, kullanılmış ürünlerin geri dönüşümünden elde edilen girdiler kullanılarak üretilen yeni ürünlerin kullanılmış eşya olmadığı, bunların ithalatının ülkemiz istihdam, üretim ve ihracatında olumlu etkisi olacağı dikkate alınarak “geri dönüştürülmüş (rejenere) malzemeden üretilen 39.07 GTP kodu altında sınıflandırılan polietilen tereftalat cips; 5503.20 GTP altında sınıflandırılan poliester elyaf ve 54.02 ve 55.09 GTP altında sınıflandırılan sentetik ipliklerin ithalatı uygun görülmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
Genel Müdür V

 

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği sınavı

gümrük müşavirliği nedir

gümrük müşavirliği maaş

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği Kocaeli

gümrük müşavirliği sınavı 2020

gümrük müşavirliği izmit

gümrük müşavirliği iş ilanları

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği ankara

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği atamaları

gümrük müşavirliği alımı

gümrük müşavirliği asgari ücret

gümrük müşavirliği açmak

altunbaşak gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği b karnesi

gümrük müşavirliği başvuru

gümrük müşavirliği bölümleri

gümrük müşavirliği bursa

gümrük müşavirliği belgesi kiralama

gümrük müşavirliği sınavı

gümrük müşavirliği nedir

gümrük müşavirliği maaş

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği Kocaeli

gümrük müşavirliği sınavı 2020

gümrük müşavirliği izmit

gümrük müşavirliği iş ilanları

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği ankara

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2019

gümrük müşavirliği atamaları

gümrük müşavirliği alımı

gümrük müşavirliği asgari ücret

gümrük müşavirliği açmak

altunbaşak gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği b karnesi

gümrük müşavirliği başvuru

gümrük müşavirliği bölümleri

gümrük müşavirliği bursa

gümrük müşavirliği belgesi kiralama

gümrük müşavir ve yardımcılarının disiplin cezalarıyla ilgili işlemler

gümrük müşavir ve yardımcılarının karnelerine el konulması

gümrük müşavir ve yardımcısı olunabilme şartları

gümrük müşavir veya gümrük müşavir yardımcısının vefat etmesi halinde sorgulama

Gümrük Müşavir Yardımcıları

gümrük müşavir yardımcılarının BİLGE kod ve şifresi

Gümrük Müşaviri/Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi

gümrük müşavirinin meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesi

gümrük müşavirinin yükümlülükleri

Gümrük Müşavirleri

gümrük müşavirleri asgari ücret tarifesi

gümrük müşavirleri dairesince düzenlenen işlemler

Gümrük Müşavirleri Derneği

gümrük müşavirleri firma temsili

Gümrük Müşavirleri ile ilgili tasarruflu yazılar

gümrük müşavirleri ve müşavir yardımcıları hakkında uygulanan usulsüzlük para cezalarının tebliği

gümrük müşavirlerine verilecek kod ve şifreler

gümrük müşavirlerinin başka başmüdürlük alanında görev yapabilmeleri

gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodlarının iptali

gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodu taleplerinde istenecek belgeler

gümrük müşavirlerinin çalışma yeri dışında yapacakları iş takibi

gümrük müşavirlerinin dolaylı temsil suretiyle hızlı kargo firmalarına hizmeti

gümrük müşavirlerinin şirket hisselerini devirleri

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi

gümrük müşavirliği firmalarının işlemlerini yetkisiz kişilere takip ettirmeleri

gümrük müşavirliği firmalarının yeniden faaliyete geçmesi

gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik sınavı

gümrük müşavirliği ön eleme sınavı

gümrük müşavirliği şirketinin ortaklık yapısının yenilenmesi

gümrük müşavirliği şirketlerinde şirket ortakları

gümrük müşavirliği şirketleri

gümrük müşavirliği şirketlerinin yapılandırılması

gümrük müşavirliği şirketlerine ortak olan meslek mensubunun vefat etmesi

gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi

gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı stajerliği

gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınav duyurusu

Gümrük Müşavirliğinin tüzel kişilik olarak yürütülmesi

gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınavları

gümrük müşavirlik firmalarının kapatılması

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

 

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

 

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

 

 

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi