DUYURULAR

2022/2023 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5351) (24.03.2022 t. 31788 s. R.G.)

2022/2023 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5351) (24.03.2022 t. 31788 s. R.G.)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5351

2022/2023 Pazarlama Yılı şeker kotalarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4634 sayılı Şeker Kanununun 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 Mart 2022

 

23/3/2022 TARİHLİ VE 5351 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

Şeker kotası tahsisi

MADDE 1- (1) 2022/2023 Pazarlama Yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 750 bin ton olarak belirlenmiştir.

(2) Pancar şekeri A kotası 2 milyon 681 bin 250 ton, B kotası ise pancar şekeri A kotasının % 5’i olarak 134 bin 62 ton olarak belirlenmiştir.

(3) Nişasta bazlı şeker kotası ülke toplam A kotasının % 2,5’i olan 68 bin 750 ton olarak belirlenmiştir.

(4) 2022/2023 Pazarlama Yılı pancar şekeri A ve B kotası şirketler bazında;

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye 979.700 ton A kotası, 48.985 ton B kotası.
Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.ye 435.500 ton A kotası, 21.775 ton B kotası.
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.ye 328.800 ton A kotası, 16.440 ton B kotası.
Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş.ye 115.000 ton A kotası, 5.750 ton B kotası.
Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. A.Ş.ye 107.000 ton A kotası, 5.350 ton B kotası.
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.ye (Turhal) 100.750 ton A kotası, 5.037 ton B kotası.
Çorum Şeker Fabrikası A.Ş.ye 95.750 ton A kotası, 4.788 ton B kotası.
Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.ye 81.000 ton A kotası, 4.050 ton B kotası
Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İthalat İhracat
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ye
70.250 ton A kotası, 3.512 ton B kotası,
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.ye 67.600 ton A kotası, 3.380 ton B kotası,
Bor Şeker A.Ş.ye 62.000 ton A kotası, 3.100 ton B kotası,
Sukkar Şeker Üretim A.Ş.ye (Erzurum) 50.500 ton A kotası, 2.525 ton B kotası,
Mutlucan Şeker Üretim Gıda San. ve Tic. A.Ş.ye 50.000 ton A kotası, 2.500 ton B kotası,
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.ye 45.400 ton A kotası, 2.270 ton B kotası,
Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş.ye 40.500 ton A kotası, 2.025 ton B kotası,
Sukkar Şeker Üretim A.Ş.ye (Erzincan) 26.500 ton A kotası, 1.325 ton B kotası,
Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye 25.000 ton A kotası, 1.250 ton B kotası.

olarak tahsis edilmiştir.

(5) 2022/2023 Pazarlama Yılı nişasta bazlı şeker A kotası şirketler bazında;

Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.ye 30.135 ton A kotası,
ADM Besin ve Tarım A.Ş.ye
(Eski Ünvanı: Amylum Nişasta San. ve Tic. A.Ş.)
21.388 ton A kotası,
PNS Pendik Nişasta San. A.Ş.ye 9.767 ton A kotası,
Tat Nişasta İnş. San. ve Tic. A.Ş.ye 4.423 ton A kotası,
Sunar Mısır Ent. Tes. San. ve Tic. A.Ş.ye 3.037 ton A kotası,

olarak tahsis edilmiştir.

(6) 2022/2023 Pazarlama Yılında nişasta bazlı şeker şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az %50’si glukoz olarak kullanılır.

(7) Özelleştirme işlemi tamamlanarak Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından devri gerçekleşen; Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş. (Afyon Şeker Fabrikası), Çorum Şeker Fabrikası A.Ş. (Çorum Şeker Fabrikası), Bor Şeker A.Ş.(Bor Şeker Fabrikası), Mutlucan Şeker Üretim Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Elbistan Şeker Fabrikası), Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. (Kırşehir Şeker Fabrikası), Sukkar Şeker Üretim A.Ş. (Erzurum Şeker Fabrikası), Sukkar Şeker Üretim A.Ş. (Erzincan Şeker Fabrikası), Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. (Muş Şeker Fabrikası), Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (Turhal Şeker Fabrikası), Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Alpullu Şeker Fabrikası) şeker fabrikalarının A kotası, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun geçici 11 inci maddesi gereğince devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarıdır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar, 2022/2023 Pazarlama Yılında geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.