DUYURULAR

18 noluGGT(Tarife-Sınıfl. Karar) tablodaki 2309.90.31,6306.90.00,8525.80.19,9114.90.00 KN kodları yürürlükten kaldırıldı

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31) (17.10.2020 t. 31277 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

 

MADDE 1 – 24/1/2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nin ekinin 12 nci29 uncu52 nci ve 80 inci satırları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/1/2015 29246
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/2/2018 30321

 

  

 

24/1/2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nin ekinin 12 nci, 29 uncu, 52 nci ve 80 inci satırlarıın Yukarıdaki Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)
Sıra No Eşyanın Tanımı Sınıflandırma (KN kodu) Gerekçeler
12 Ürün sarıdan san-kahverengiye dönük renkte bir tozdur. İçeriği aşağıdaki gibidir (ağırlıkça %):

proteinler 62,5

nişasta/glikoz 7

nem 9

ham lif 3,9

ham yağ 1,1

ham kül 6

Ürün, katı yağı alınmış soya fasulyesinden, yağın ekstraksiyonu sonucunda elde edilir ve içeriğindeki çözünebilir karbonhidratlar ve minerallerin uzaklaştırılması için su ve etanol ile tekrar ekstrakte edilir.

İnsan tüketimi için uygun olmayan bu ürün, hayvan besleme amaçlıdır.
2309.90.31 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 23. Faslın 1 no.lu notu ile 23.09, 2309.90 ve 2309.90.31 tarife pozisyonlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün, protein konsantresi olduğu ve direkt olarak soya fasulyesi ekstraksiyonundan elde edilmediği için 23.04 tarife pozisyonu altında sınıflandırılmamıştır.

Katı yağı alınmış soya fasulyesinin işlenmesinden elde edilen ürün, işleme sürecinde orijinal malzemenin özelliklerini büyük ölçüde kaybetmektedir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 23.09 tarife pozisyonu açıklama notlarına ve 23. Faslın 1 no.lu notuna bakınız).

Ürün yalnızca hayvan yemi olarak kullanılmakta olup, insan tüketimi için uygun olmadığından 2309.90.31 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

29 Çeşitli sayıda yakın dokuma tekstil kumaşının (kanvas), üç boyutlu bir şekil meydana getirmek için dikilmesi suretiyle oluşturulmuş; yaklaşık 2,70 x 2,70 x 1,60 m boyutlarında, bütün taraflarında dekoratif çıkıntılar olan, kenarlar boyunca dikili cep barındıran, iç kısmındaki her köşede eşyayı tutmak amacıyla küçük cebi olan, ayrıca çerçeveye bağlanması için ipleri bulunan eşya.

Eşya, çerçeve veya aksesuarları olmadan sunulmaktadır.
6306.90.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, (2a) ve 6 ile 63.06, 6306.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

63.06 pozisyonu güçlü, yakın dokunmuş, kanvas ürünleri kapsamaktadır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 63.06 tarife pozisyonu açıklama notları ilk paragrafına bakınız).

Eşyanın özellikleri dikkate alındığında (üç boyutlu dizayn, kullanılan materyal, boyut vb.) dış ortamlarda gölgelik olarak kullanılacağı anlaşılmaktadır.

Ürün çerçeve, direk ve aksesuarsız sunulmakta fakat gölgeliğin esas karakterini GYK (2a) açısından sağlamaktadır (Örneğin tavanının kanvas olması koruma sağlamaktadır).

6306.22.00 veya 6306.29.00 pozisyonunda çadır olarak sınıflandırma yapılmamıştır; çünkü kapalı alan sağlayacak duvar veya yanları bulunmamaktadır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 63.06 tarife pozisyonu (4) no.lu açıklama notuna bakınız).

Bu itibarla eşya 'diğer kamp eşyası' olarak 6306.90.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
52 12 x 12 x 11 cm boyutlarında olan, lens ve elektronik devre sistemi içeren, dikdörtgen şeklinde cihaz (yüksek hızlı kamera).

Cihaz, tam çözünürlükte saniyede 1000 kare (fps) hızında maksimum 1,54 saniye süreli kaydı geçici olarak depolayabilen 2 GB'lık geçici dahili bellek içermektedir. Yakalanan görüntüler, kamera kapatıldığı zaman yok olmaktadır.

Kamerayı çalıştırmak ve içindeki görüntüleri bir otomatik bilgi işlem makinesine kaydedebilmek için otomatik bilgi işlem makinesine bir kabloyla bağlantı sağlamak gerekmektedir.

Cihaz, 'kısa süreli flaş' veya 'stroboskopik görüntüleme' diye bilinen global elektronik anlık deklanşörlü CMOS sensörüyle donatılmıştır.

Kamera, 1024 x 1024 tam piksel çözünürlükte 60 ila 1000 kare veya 128 x 16 düşük piksel çözünürlüğünde 109.500 kare deklanşör hızında görüntü dizisini yakalamak üzere tasarlanmıştır. Yakalanan görüntüler bireysel olarak görüntülenebilir veya ağır çekimde video olarak oynatılabilir.

Görüntüler, otomotiv çarpışma testleri gibi ultra yüksek hızlı olayları araştırmak için laboratuvar veya benzer bir ortamda analize tabi tutulabilir.
8525.80.19 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.25, 8525.80 ve 8525.80.19 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Geçici bellek üzerine geçici depolama yapabilme özelliği kameraya kayıt yapabilme olarak değerlendirilmemektedir, çünkü kamera kapatıldıktan sonra görüntüler yok olmaktadır. Bu nedenle 8525.80.30 pozisyonunda dijital kamera olarak ya da 8525.80.91 pozisyonunda sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilen görüntü kaydedici kamera olarak sınıflandırma yapılmamıştır [Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 85.25 pozisyonu açıklama notları (B) kısmının 1. ve 5. paragraflarına bakınız].

Sonuç olarak, söz konusu cihaz, 'diğer televizyon kameraları' olarak 8525.80.19 KN kodunda sınıflandırılmıştır [Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 85.25 pozisyonu açıklama notları (B) kısmının 4. paragrafına bakınız].

80 Yaklaşık 10 x 7 x 3 mm boyutlarında plastik bir gövde içerisinde metal bir çerçeveye monte edilmiş monolitik entegre devre ve kuvars kristalden oluşan gerçek zamanlı saat modülü olarak adlandırılan ürün.

Ürün 32,768 kHz titreşim frekansında ve 2,7 ve 3,6 V aralığında çalışmaktadır. Dijital çıktı sinyaline sahiptir.

Ürün zaman aralıklarının tayininde kullanılan saat sinyali kaynağı gibi değişik uygulamalarda kullanılmaktadır.
(*)
(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.
9114.90.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 16. Bölüm 1(n) notu ile 91.14 ve 9114.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün hem monolitik entegre devre hem de kuvars kristal içerdiğinden 85. Faslın 8(b) notundaki koşulları karşılamamaktadır. Bu nedenle 85.42 pozisyonu değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Ürün, zaman aralıklarının tayininde kullanılan saat sinyali sağladığından 91. Faslın kapsamındadır.

Ürün, tamamlanmamış saat makinesi olarak değerlendirilecek gerekli bileşenlerin tümüne sahip olmadığından ve monte edilmiş olmadığından 91.10 pozisyonunda sınıflandırılmamıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 91.10 tarife pozisyonu açıklam notları 3 üncü paragrafına bakınız).

Bu itibarla eşya 'diğer saat aksamı' olarak 9114.90.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 91.14 tarife pozisyonu açıklama notları (A) kısmı 8 inci maddesine bakınız).

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği sınavı

gümrük müşavirliği nedir

gümrük müşavirliği maaş

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği Kocaeli

gümrük müşavirliği sınavı 2020

gümrük müşavirliği izmit

gümrük müşavirliği iş ilanları

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği ankara

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği atamaları

gümrük müşavirliği alımı

gümrük müşavirliği asgari ücret

gümrük müşavirliği açmak

altunbaşak gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği b karnesi

gümrük müşavirliği başvuru

gümrük müşavirliği bölümleri

gümrük müşavirliği bursa

gümrük müşavirliği belgesi kiralama

gümrük müşavirliği sınavı

gümrük müşavirliği nedir

gümrük müşavirliği maaş

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği Kocaeli

gümrük müşavirliği sınavı 2020

gümrük müşavirliği izmit

gümrük müşavirliği iş ilanları

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği ankara

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2019

gümrük müşavirliği atamaları

gümrük müşavirliği alımı

gümrük müşavirliği asgari ücret

gümrük müşavirliği açmak

altunbaşak gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği b karnesi

gümrük müşavirliği başvuru

gümrük müşavirliği bölümleri

gümrük müşavirliği bursa

gümrük müşavirliği belgesi kiralama

gümrük müşavir ve yardımcılarının disiplin cezalarıyla ilgili işlemler

gümrük müşavir ve yardımcılarının karnelerine el konulması

gümrük müşavir ve yardımcısı olunabilme şartları

gümrük müşavir veya gümrük müşavir yardımcısının vefat etmesi halinde sorgulama

Gümrük Müşavir Yardımcıları

gümrük müşavir yardımcılarının BİLGE kod ve şifresi

Gümrük Müşaviri/Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi

gümrük müşavirinin meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesi

gümrük müşavirinin yükümlülükleri

Gümrük Müşavirleri

gümrük müşavirleri asgari ücret tarifesi

gümrük müşavirleri dairesince düzenlenen işlemler

Gümrük Müşavirleri Derneği

gümrük müşavirleri firma temsili

Gümrük Müşavirleri ile ilgili tasarruflu yazılar

gümrük müşavirleri ve müşavir yardımcıları hakkında uygulanan usulsüzlük para cezalarının tebliği

gümrük müşavirlerine verilecek kod ve şifreler

gümrük müşavirlerinin başka başmüdürlük alanında görev yapabilmeleri

gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodlarının iptali

gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodu taleplerinde istenecek belgeler

gümrük müşavirlerinin çalışma yeri dışında yapacakları iş takibi

gümrük müşavirlerinin dolaylı temsil suretiyle hızlı kargo firmalarına hizmeti

gümrük müşavirlerinin şirket hisselerini devirleri

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi

gümrük müşavirliği firmalarının işlemlerini yetkisiz kişilere takip ettirmeleri

gümrük müşavirliği firmalarının yeniden faaliyete geçmesi

gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik sınavı

gümrük müşavirliği ön eleme sınavı

gümrük müşavirliği şirketinin ortaklık yapısının yenilenmesi

gümrük müşavirliği şirketlerinde şirket ortakları

gümrük müşavirliği şirketleri

gümrük müşavirliği şirketlerinin yapılandırılması

gümrük müşavirliği şirketlerine ortak olan meslek mensubunun vefat etmesi

gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi

gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı stajerliği

gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınav duyurusu

Gümrük Müşavirliğinin tüzel kişilik olarak yürütülmesi

gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınavları

gümrük müşavirlik firmalarının kapatılması