DUYURULAR

Tedarikçi Beyanı/Uzun Dönemli Tedarikçi Beyanı

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.08.2020 tarihli 56978630 sayılı yazısı (Tedarikçi Beyanı/Uzun Dönemli Tedarikçi Beyanı)

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : 20117910-180.99

Konu : Tedarikçi Beyanı/Uzun Dönemli
Tedarikçi Beyanı

31.08.2020 / 56978630
İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 26.06.2020 tarihli ve 49970238-180.99/00055317914 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiş olup;

2006/10895 Sayılı "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar"ın 72 nci maddesi uyarınca tedarikçi beyanlarının, ticari fatura veya teslimat notu veya herhangi bir ticari bir belge üzerine yapılmış olması gerekmektedir.

Bu itibarla. A4 kağıdı üzerine yapılan beyanların faturalarla ilişkilendirilmiş olsalar dahi kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.

 

Genel Müdür Yardımcısı V.