DUYURULAR

hracat: 2022/1 Tebliğ gereğince, 20.04.2022 tarihinden itibaren 0405.10 tereyağın ülkemizden çıkışına izin verilmemesi 0405.10 gtip altında yer alan tereyağı ihracatının, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Filistin`e ihraç edilecekler hariç olmak üzere 18.04.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 20.04.2022 tarihinden itibaren izin verilmemesi hk.Devamı >>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.04.2022 tarihli 73847575 sayılı yazısı (Tereyağı İhracatı Hk )

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-52707093-140.04

Konu : Tereyağı İhracatı Hk

 

 

14.04.2022 / 73847575
DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan 14.04.2022 tarih ve E-10724253-325.11.02.02-5270492 sayılı yazıda 27 Ocak 2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)" gereğince; Bakanlık Makamının 13.04.2022 tarih 10724253-325.11.02.02-5231699 sayılı Olur`u ile, tereyağı için ülkesel arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 0405.10 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının yeni bir talimata kadar kısıtlanmasının uygun görüldüğü,

Bu kapsamda, Bakanlıklarının yeri bir bildirimine kadar Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 0405.10 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Filistin`e ihraç edilecekler hariç olmak üzere 18.04.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 20.04.2022 tarihinden itibaren izin verilmemesi istenilmektedir.

Bilgi edinilmesi ve konuyla ilgili bağlantı gümrük idarelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

 

 

 

 

 

EK :1 adet yazı

 

 

 

 

 

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-10724253-325.11.02.02-5270492

Konu : Tereyağı İhracatı

 

 

 

TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

27 Ocak 2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)" gereğince; Bakanlık Makamının 13.04.2022 tarih 10724253-325.11.02.02-5231699 sayılı Olur`u ile, tereyağı için ülkesel arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) 040510 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının yeni bir talimata kadar kısıtlanması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda Bakanlığınızca ilgili Gümrük Müdürlüklerinin konuya ilişkin bilgilendirilmesi, Bakanlığımızın yeni bir talimatına kadar Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 040510 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Filistin`e ihraç edilecekler hariç olmak üzere 18.04.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 20.04.2022 tarihinden itibaren izin verilmemesi hususunda gereğini arz ederim.

 

 

Harun SEÇKİN
Bakan a.
Genel Müdür