DUYURULAR

Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine Dair Yönetmelikte Değişiklik

Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine Dair Yönetmelikte Değişiklik

Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikle; Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ...Canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilir.... şeklindeki birinci fıkrasının yürürlük tarihi 20.09.2022 tarihine uzatılarak iki yıl daha ertelendi.Devamı >>
 
 

Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.11.2020 t. 31315 s. R.G.)

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

MADDE 1 – 20/9/2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “beş” ibaresi “yedi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/9/2015 29481
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/5/2019 307

Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır:

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren beş yıl sonra,