DUYURULAR

TRT Bandrolüne Tabi Cihazlar ve Bandrol Oranlarının KARŞILAŞTIRILMASI 26.05.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5610 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, TRT Bandrolüne Tabi Cihazlar ve Oranları ile ilgili 2015/7757 sayılı Kararda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikleri karşılaştırma tablomuzda inceleyebilirsiniz.

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5610) (26.05.2022 t. 31847 s. R.G.)

 

TRT BANDROLÜNE TABİ CİHAZLAR VE BANDROL ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

ESKİ
 

BANDROLE TABİ CİHAZLAR VE BANDROL ORANLARI

CİHAZIN CİNSİ GTİP ORAN (%)
İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;
1- Televizyon 8528.72
8528.73
16
2- Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap (motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus olanlar,  radyo tuner kartları dahil) 85.27 16
3- Video 8521.10 16
4- Birleşik cihazlar

a) Video-televizyon-radyo
b) Video-televizyon
c) Radyo-televizyon
ç) Müzik setleri ve benzerleri
85.19
8527.13
8527.91
8521.10
8528.72
8528.73
16
5- Cep telefonları  8517.12.00.00.11 10
6- Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar 8471.30
8471.41
8471.49
8471.50
2
7- Taşıtlar (Üzerinde görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihaz bulunanlar)

a) Kara taşıtları 

b) Diğer taşıtlar

 

87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.09, 87.11, 8716.10 

86.01, 86.02, 88.01, 88.02, 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05, 8906.90

 

0,4


  0,01

 

8- Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan TV alıcıları (Uydu alıcıları, set üstü medya kutuları, tv tüner kartları dahil) 8528.71 10
9- Diğer cihazlar
1) Radyolu ve/veya TV 'li ışıldak
2) Radyolu kulaklık
3) Radyolu fotoğraf makinesi
4) Radyolu adımsayar
5) Radyolu kalemler
6) Radyo ve/veya TV'li banyo sistemleri
7) Navigasyon cihazları
8) Radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları
9) Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları
10) DVD-VCD player ve benzerleri
11) Cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri
12) Ev sinema sistemleri
13) Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları
14) Akıllı kol saatleri
3922.10.00.00.11
3922.10.00.00.12
69.10
8418.10
8418.21
8418.29
8521.90
8525.80.30.00.00
8526.91.80.00.19
8527.13.99.00.00
8527.19.00.00.00
8527.99.00.00.00
8528.59.00.00.00
8528.72
8528.73
9019.10.90.00.13
9506.91.10.00.00
9506.91.90.00.00
8517.62.00.90.00
 

8

10- Her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar   0
YENİ
 
BANDROLE TABİ CİHAZLAR VE BANDROL ORANLARI
CİHAZIN CİNSİ GTİP ORAN (%)
İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;
1- Televizyon 8528.72
8528.73
16
2- Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap (motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus olanlar,  radyo tuner kartları dahil) 85.27 16
3- Video 8521.10 16
4- Birleşik cihazlar

a) Video-televizyon-radyo
b) Video-televizyon
c) Radyo-televizyon
ç) Müzik setleri ve benzerleri
85.19
8527.13
8527.91
8521.10
8528.72
8528.73
16
5- Cep telefonları ve Akıllı saatler (SIM kartı bulunan modeller) 8517.13.00.00.00
8517.14.00.00.01
8517.14.00.00.19
12
6- Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar 8471.30
8471.41
8471.49
8471.50
4
7- Taşıtlar (Üzerinde görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihaz bulunanlar)

a) Kara taşıtları 

b) Diğer taşıtlar

 

87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.09, 87.11, 8716.10 

86.01, 86.02, 88.01, 88.02, 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05, 8906.90

 

0,8


  0,02

 

8- Video görüntü veya ekranı içerecek şekilde tasarlanmamış olanlar (Uydu alıcıları, set üstü medya kutuları, tv tüner kartları dahil) 8528.71 12
9- Diğer cihazlar
1) Radyolu ve/veya TV 'li ışıldak
2) Radyolu kulaklık
3) Radyolu fotoğraf makinesi
4) Radyolu adımsayar
5) Radyolu kalemler
6) Radyo ve/veya TV'li banyo sistemleri
7) Navigasyon cihazları
8) Radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları
9) Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları
10) DVD-VCD player ve benzerleri
11) Cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri
12) Ev sinema sistemleri
13) Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları
14) Akıllı kol saatleri
3922.10.00.00.11
3922.10.00.00.12
69.10
8418.10
8418.21
8418.29
8521.90
8525.81.00.00.00
8525.82.00.00.00
8525.83.00.00.00
8525.89.00.00.00

8526.91.80.00.19
8527.13.00.00.00
8527.19.00.00.00
8527.99.00.00.00
8528.59.00.00.00
8528.72
8528.73
9019.10.90.00.13
9506.91.10.00.00
9506.91.90.00.00
8517.62.00.90.00
 

14

10- Her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar   0