DUYURULAR

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 24.01.2021 tarihli ve 60891304 sayılı yazısı (Elektronik Menşe Şahadetnamesi - Hindistan Hk.)

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 24.01.2021 tarihli ve 60891304 sayılı yazısı (Elektronik Menşe Şahadetnamesi - Hindistan Hk.)T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-16934678-180.05-00060891304

Konu : Elektronik Menşe Şahadetnamesi

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ (İSTANBUL)NE

İlgi : 09.12.2020 tarihli ve E-4457-GT sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Hindistan'ın elektronik formatta menşe şahadetnamesi düzenleyen ülkeler arasında olup olmadığının teyidine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda. Yeni Delhi Ticaret Müşavirliğimizce temasa geçilen Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Dış Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, Hindistan'ın tercihli bir düzenlemeye sahip olmadığı ülkelere yönelik menşe şehadetnamelerinin ilgili kuruluşlar tarafından manuel olarak düzenlendiği; ancak bahse konu ülkelere yönelik olarak menşe belgelerinin elektronik olarak düzenlenmesine yönelik bir çalışma içinde olunduğu belirtilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.

Emre Orhan ÖZTELLİ
Bakan a.
Genel Müdür Yrd. V.