DUYURULAR

Uluslararası Eşya Taşımacılığı / Hazar Geçişleri hk

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.09.2020 tarihli 57769885 sayılı yazısı (Uluslararası Eşya Taşımacılığı / Hazar Geçişleri hk.)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :96603261-120.01.04.01

Konu :Uluslararası Eşya Taşımacılığı /
Hazar Geçişleri

 

 

 

 

29.09.2020 / 57769885
DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 26.09.2020 tarihli ve E.53670 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu yazıda belirtilen hususlar doğrultusunda gereğini rica ederim.

 

 

 

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

 

 

 

EKLER:
- 1 adet yazı

 

 

DAĞITIM:
- Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

26.09.2020

Sayı :43200378-235.99-E.53670

Konu :Uluslararası Eşya Taşımacılığı /
Hazar Geçişleri

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere, 24.7.2008 tarihli ve 8635 sayılı Makam Oluru gereğince, kara sınır kapılarımızda geçerli olmak üzere (UBAK İzin Belgesi ile yapılan taşımalar hariç), yurt dışına çıkış yapan Türk plakalı çekicilerin aynı römork/yarı römork ile ülkemize dönüş yapma zorunluluğu bulunmaktaydı.

Diğer yandan, 24.3.2017 tarihli ve 20804 sayılı Makam Oluru ile Hazar denizinde yarı römork taşımacılığı yapacak firmalar, kendi firmalarına kayıtlı her bir çekici+yarı römork değişikliği için Bakanlığımızdan izin almak kaydıyla söz konusu uygulamadan muaf tutulmuştur.

Bununla birlikte, COVID-19 salgınının tüm dünyayı etkisini göstermeye devam etmesi ve Türkmenistan güzergahının komple taşıtlara (çekici+yarı römork) trafiğine halen kapalı olması nedeniyle, özellikle Hazar Denizi üzerinden Orta Asya ülkelerine yarı römork (dorse) taşımacılığı yapan firmalarımızca Bakanlığımıza yapılan çekici+yarı römork değişikliği başvurularında ciddi artış yaşandığı belirlenmiştir.

Bu çerçevede, bu güzergahı kullanan firmalarımıza kolaylık sağlanması ve taşımalarını daha hızlı, verimli bir şekilde gerçekleştirerek operasyonlarının verimliliğini arttırabilmeleri amacıyla, Gürcistan`a açılan sınır kapılarımızdan Hazar güzergahı (Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi-Türkmenistan) kullanılarak Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Afganistan varışlı taşımalarda geçerli olmak üzere, yurt dışına çıkış yapacak Türk plakalı çekicilerin, Bakanlığımıza ayrıca başvuru yapmasına gerek duyulmaksızın, kendi firmalarına (grup firmaları dahil) kayıtlı başka bir römork/yarı römork ile ülkemize dönüş yapmalarına (96 saatten önce dönüş yapmamaları ve Azerbaycan-Türkmenistan Ro-Ro kullanımına ilişkin belgelerin Bakanlığımızca sonradan yapılabilecek kontroller için muhafaza edilmesi kaydıyla) 24/9/2020 tarihli ve 53210 sayılı Makam Oluru ile müsaade edilmiştir.

Bilgilerinizi ve 1.10.2020 tarihinden itibaren başlanılacak söz konusu uygulamaya ilişkin;

- Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca U-Net otomasyon sisteminde gerekli düzenlemenin yapılması,

- Ticaret Bakanlığınca sınır kapılarının uygulamaya ilişkin bilgilendirilmeleri,

- Sivil Toplum Kuruluşlarınca taşımacı firmalarımızın bilgilendirilmeleri

hususlarında gereğini arz/rica ederim.

 

 

Murat BAŞTOR
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:
Ticaret Bakanlığına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)  
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına  
Uluslararası Nakliyeciler Derneği  
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği  
Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacılığı ve Acente Sahipleri Derneği