DUYURULAR

Venezuela/Gümrük Vergisi ve KDV İstisnası

Venezuela/Gümrük Vergisi ve KDV İstisnası

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda , Venezuela'da 29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4412 sayılı Kararname ile gümrük kodu bazında 4.611 adet ürünün ithalatında 30 Nisan 2021 tarihine kadar gümrük vergisi ve katma değer vergisi (KDV) istisnası getirildiği belirtilmiştir.

Ürün listeleri aşağıdaki bağlantıda sunulmakta olup, Ek-l'de yer alan 3348 ürünün ithalatında vergi istisnasından yararlanmak için herhangi bir izne ihtiyaç duyulmadığı, EK-2'de yer alan 447 ürün için duruma göre sanayiden sorumlu bakanlıktan 'Otomotiv Sektörü İstisna Sertifikası' veya gümrük ve vergi idaresinden (SENIAT) "Taşıtlar İçin İthal Montaj Malzemesi Rejimi Kapsamında İthalat İzni' alınması gerektiği, EK-3'te yer alan 721 üründe Covid-19 salgınını önleme kapsamında sadece kamu otoritelerince yapılan ithalatta vergi istisnası bulunduğu, Ek-4'te yer alan 95 üründe ise ekonomi, maliye ve dış ticaretten sorumlu bakanlığın fayda-maliyet analizi sonucunda belirleyeceği raporlara uygun olarak açılan 'Tarife Kotası Rejimi Çerçevesinde İstisna Sertifikası' kapsamında belirlenen tam veya kısmi istisna uygulanacağı ifade edilmektedir.

Kaynak: www.egebirlik.org.trDevamı >>