DUYURULAR

Yatırım Teşvik kapsamında 1/8/2021 tarihine kadar kadar cep telefonu üretiminde gözetim uygulanmayacak

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (22.01.2021 t. 31372 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

 

MADDE 1 – 8/5/2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Adet)
8517.12.00.00.09 Diğerleri 200

 "

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşyanın, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere, aksam ve parça olarak demonte halde ithalatında, 31/8/2021 tarihine kadar, bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
8/5/2020 31121


 

 

 

8/5/2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablonun Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

 

GTİP Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Adet)
8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları 200