DUYURULAR

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.11.2022 tarihli 79875710 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti Hk. EK-8)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.11.2022 tarihli 79875710 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti Hk. EK-8)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-18723479-240-00079875710

Konu : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi
Muafiyeti Hk. EK-8


ANKARA-BURSA-İZMİR-İSTANBUL-MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ

İlgi : 31.08.2022 tarihli dilekçeniz

İlgide kayıtlı dilekçenizde özetle; 28.06.2021 tarihli 4191 sayılı Kararın 5’inci maddesi ile değişiklik yapılan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9’uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları ile anılan Karara eklenen “Ek-8: Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi”nden bahisle, yapılan bu değişiklik öncesinde düzenlenmiş Yatırım Teşvik Belgelerini değişikliğin kapsayıp kapsamadığına dair uygulamadaki tereddütler nedeniyle yaşanan sıkıntılar dile getirilmiştir.

Bahse konu mevzuat düzenlemesi ile ilgili olarak, tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine dağıtımlı 25.10.2022 tarihli 79396899 sayılı yazımız ile; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 20.09.2022 tarihli 4035292 sayılı yazısından bahisle Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında desteklerin başlangıç tarihi olarak yatırıma başlama tarihinin baz alındığı, bunun müracaat tarihi ile aynı olduğu, söz konusu yatırıma başlama tarihinin ise Tek Pencere Sistemi kapsamında web servisi aracılığı paylaşılan veriler arasında "belgeBaslangicTarihi" adı ile yer aldığı,

Ayrıca adı geçen Bakanlığın 24.10.2022 tarihli 4133590 sayılı yazısından bahisle, 28.06.2021 tarihli 4191 sayılı Karar ile getirilen hükümlerin 29.06.2021 tarihi ve sonrasında yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerini kapsamakta olduğu, teşvik belgesinde kayıtlı yatırıma başlama tarihi 29.06.2021 tarihinden önce olan yatırım teşvik belgeleri için söz konusu Karar değişikliğinden önceki hükümlerin geçerli olduğu, bu kapsamda yatırıma başlama tarihi 29.06.2021'den önce olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında revizyon yapılarak Ek-8'de yer alan bir eşyanın yatırım teşvik belgesi kapsamı ithal makine ve teçhizat listesine alınması durumunda bu eşyaya Yatırım Teşvik Belgesinde öngörüldüğü şekilde muafiyet uygulanmasında sakınca bulunmadığı hususları bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Ozan DİRİÖZ
Bakan a.
Daire Başkanı