DUYURULAR

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere farklı alt pozisyonlarda sınıflandırılacak bazı önemli ürünler

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere farklı alt pozisyonlarda sınıflandırılacak bazı önemli ürünler

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere farklı alt başlıklarda sınıflandırılacak bazı önemli ürünler aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Liste, Dünya Gümrük Örgütü'nün HS 2017 – 2022 Korelasyon Tabloları baz alınarak hazırlanmıştır.Mevzuat.Net abonelerimiz aşağıdaki linklerden ürün bazlı korelasyon detaylarını görebilirler.

 • Eklemeli imalat makineleri (3D yazıcılar) için yeni 84.85 pozisyonu ve 8485.10 ila 8485.90 alt pozisyonları oluşturulmuştur.

 • “Akıllı Telefonlar” için yeni 8517.13 alt pozisyonu oluşturulmuştur.

 • İnsansız hava araçlarına (dronlar) sağlamak için yeni 88.06 başlığı oluşturuldu. Yeni başlık 3 ana alt başlık içermektedir:
  8806 İnsansız hava aracı:
  8806 10 - Yolcuların taşınması için tasarlanmıştır
  8806 21 -Diğer, yalnızca uzaktan kumandalı uçuş için
  8806 9X - Diğer

 • Yarı römorklar hibrit ve elektrikli yol traktörleri için 8701.21 ila 8701.29 arası yeni alt pozisyonlar oluşturulmuştur.

 • eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar

  Malların taşınması için elektrikli araçların ayrıca sınıflandırılması için 8704.21 ila 8704.23, 8704.31 ila 8704.32, 8704.41 ila 8704.43, 8704.51 ila 8704.52 ve 8704.60 yeni alt pozisyonları oluşturulmuştur.

  Bu ürün üzerinde çalışıyoruz ve kısa süre içinde ürüne dayalı korelasyon ayrıntılarını sunacağız.

 • 3002.11, 3002.13, 3002.14 ve 3002.15 alt pozisyonlarındaki tanı reaktifleri ve kitlerinin(sıtma teşhis kitleri dahil) 3822.11, 3822.12 ve 3822.19 yeni alt pozisyonlarına transfer edildi.

 • Kan gruplandırma reaktiflerinin 3006.20 alt pozisyonundan yeni oluşturulan 3822.13 alt pozisyonuna kaydırıldı.

 • Işık yayan diyot (LED) ürünleri için 8539.51 ve 8539.52 yeni alt pozisyonları oluşturulmuştur.

 • Güneş enerjili su ısıtıcıları için yeni 8419.12 alt pozisyonu oluşturulmuştur.

 • Çift kullanımlı öğelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için, televizyon kameraları, dijital kameralar ve video kamera kaydedicilerin daha detaylı sınıflandırılması 8525.81, 8525.82, 8525.83 ve 8525.89 yeni alt pozisyonları oluşturulmuştur.

 • Çift kullanımlı öğelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için, televizyon kameraları, dijital kameralar ve video kamera kaydedicilerin daha detaylı sınıflandırılması 8525.81, 8525.82, 8525.83 ve 8525.89 yeni alt pozisyonları oluşturulmuştur.

 • Çift kullanımlı öğelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için, televizyon kameraları, dijital kameralar ve video kamera kaydedicilerin daha detaylı sınıflandırılması 8525.81, 8525.82, 8525.83 ve 8525.89 yeni alt pozisyonları oluşturulmuştur.

 • Elektronik sigaralar ve benzeri kişisel elektrikli buharlaştırma cihazları için sağlamak için 8543.40 yeni alt pozisyonu oluşturulmuştur.

 • Elektronik sigaralar ve benzeri kişisel elektrikli buharlaştırma cihazları için sağlamak için 8543.40 yeni alt pozisyonu oluşturulmuştur.

 • Diğerlerinin yanı sıra eski 8548 pozisyonundaki eşyayı kapsayan elektrikli ve elektronik atık ve hurdalar için yeni 85.49 pozisyonu oluşturulmuştur.

 • Diğerlerinin yanı sıra eski 8548 pozisyonundaki eşyayı kapsayan elektrikli ve elektronik atık ve hurdalar için yeni 85.49 pozisyonu oluşturulmuştur.

 • Düz panel ekran modülleri için yeni 85.24 başlığı oluşturulmuştur.

 • Eklemeli imalat makineleri (3D yazıcılar) için yeni 84.85 pozisyonu ve 8485.10 ila 8485.90 alt pozisyonları oluşturulmuştur.

 •  

  4015.11 alt pozisyonu yeniden kaleme alınmış ve tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik eldivenlerini kapsayacak şekilde yeniden numaralandırılmıştır.

 •  

  88.06 pozisyonundaki insansız uçakların (dronlar) parçalarının yanı sıra 88.01 ve 88.02 pozisyonlarındaki eşya parçalarını sınıflandırmak için yeni 88.07 pozisyonu oluşturulmuştur. Daha önce bu tür ürünlerin sınıflandırılması için kullanılan 88.03 pozisyonu silinmiştir.

 • Şişirilebilir tekneler, yelkenli tekneler ve motorlu tekneler için 89.03 pozisyonundaki yeni 8903.1, 8903.2, 8903.3 ve 8903.9 alt pozisyonları oluşturuldu.

 • Çift kullanımlı öğelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için, televizyon kameraları, dijital kameralar ve video kamera kaydedicilerin daha detaylı sınıflandırılması 8525.81, 8525.82, 8525.83 ve 8525.89 yeni alt pozisyonları oluşturulmuştur.

 • 84.14 pozisyonundaki değişiklik ve çift kullanımlı eşyaların izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla gaz geçirmez biyolojik dolaplar için yeni 8414.70 alt pozisyonunun oluşturulması, 8414.60, 8414.80 ve 8421.39 alt pozisyonlarındaki bazı davlumbazların ve gazlar için filtreleme veya arıtma makine ve cihazlarının yeni açılan alt pozisyona geçirilmesi gerektirir. Dolayısıyla, mevcut 8421.39 alt pozisyonunda yer alan bu tür makinelerin parçaları 8421.99 alt pozisyonundan 8414.90 alt pozisyonuna kayacaktır.

 • Çift kullanımlı ürünlerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla liyofilizasyon aparatları, dondurarak kurutma üniteleri ve spreyler için yeni 8419.33 alt pozisyonu oluşturulmuştur. Sonuç olarak, 8419.31 ve 8419.32 alt pozisyonları değiştirilmiş ve yeni 8419.34 ve 8419.35 alt pozisyonları olarak yeniden numaralandırılmıştır.

 • Çevre koruma alanında yapılan çalışmaları izlemek ve takip etmek amacıyla, motorlu taşıtlar için katalitik konvertörler ve partikül filtreleri için 8421.32 nolu yeni alt pozisyon oluşturulmuştur.

 • Çift kullanımlı öğelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla endüstriyel robotlar için yeni 8428.70 alt pozisyonu oluşturulmuştur.

 • 84.38 pozisyonu, mikrobiyal katı ve sıvı yağların ekstraksiyonuna veya hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar hariç tutularak daraltılmıştır ve 8479.20 alt pozisyonu, mikrobiyal katı ve sıvı yağların ekstraksiyonu veya hazırlanmasına mahsus makinaları kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

 • Çift kullanımlı öğelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla soğuk izostatik presler için yeni 8479.83 alt pozisyonu oluşturulmuştur.

 • Güneş enerjisi ürünleri sağlamak için Nomenklatürde Değişiklik

 • Nikel-demir akümülatörler için olan 8507.40 alt pozisyonu, düşük ticaret hacmi nedeniyle çıkarılmıştır.

 • Çift kullanımlı öğelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için 8514.11 ve 8514.19 yeni alt pozisyonları oluşturulmuştur.

 • Çift kullanımlı öğelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için 8514.31, 8514.32 ve 8514.39 yeni alt pozisyonları oluşturulmuştur.

 • haberleşme antenleri ve bunların aksamlarını sağlamak üzere 8517.71 yeni alt pozisyonu oluşturulmuştur.

 • 8519.50 alt pozisyonu, düşük ticaret hacmi nedeniyle silinmiştir.

 • güneş enerjisi ürünleri için 8541.41 ila 8541.49 arasında yeni alt pozisyonlar oluşturulmuştur.

 • 85.41 pozisyonunun kapsamının yarı iletken esaslı dönüştürücüler sağlamak üzere genişletilmesi, halihazırda Tarifenin diğer pozisyonlarında (özellikle 84.22, 84.31, 84.43, 84.50, 84.66 pozisyonları) kapsanan bazı ürünlerin olası transferini gerektirmektedir. 84.73, 84.76, 85.04, 85.17, 85.18, 85.22, 85.29, 85.30, 85.31, 85.35, 85.36, 85.37, 85.38, 85.43, 85.48, 90.25, 90.26, 90.30, 90.31, 90.32, 90.33, 93.05, 93.06 ve alt başlıklar için 8541.51 ve 8541.59.

 • 87. Fasıldaki motorlu taşıtlar pencereleri için yeni 8708.22 alt pozisyonu oluşturulmuştur.

 • 9006.51 ve 9006.52 alt pozisyonlarının, rulo filmler için kameraların düşük ticaret hacmi nedeniyle silinmesi nedeniyle 9006.53 alt pozisyonunun kapsamının genişletilmesi.

 • 9021.10 alt pozisyonunun kapsamı, münhasıran tıp, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik bilimlerinde implantlarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış adi metal eşyaların sınıflandırılmasını netleştirmek için arttırıldı.

 • Çift kullanımlı öğelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla kütle spektrometreleri için 9027.81 yeni alt pozisyonu oluşturulmuştur.

 • Düşük ticaret hacmi nedeniyle, saat yayları ve zembereklerine ait 9114.10 alt pozisyonunun silinmesi ve söz konusu malların 9114.90 alt pozisyonuna kaydırılması sağlanmıştır.

 • 9401.30, 9401.40 ve 9401.90 alt pozisyonları, bu alt pozisyonlarda yer alan ahşap ürünleri ayrı ayrı sağlamak üzere alt bölümlere ayrılmıştır.

 • 9403.90 alt pozisyonu, bu alt pozisyonda yer alan ahşap ürünleri ayrı ayrı sağlamak üzere alt bölümlere ayrılmıştır.

 • Menşe kurallarının uygulanmasını kolaylaştırmak için yorganlar, yatak örtüleri, kuş tüyü yorganlar ve yorganlar için ayrı ayrı sağlamak üzere 9404.40 yeni alt pozisyonunun oluşturulması.

 • Fasıl 94'ün 4 nolu Notunda belirtilen, çelikten modüler yapı birimleri için ayrı olarak sınıflandırmak üzere 9406.20 alt pozisyonunun oluşturulması.

 •  

  95.08 pozisyonunun yapısı, gezici sirkler ve gezici hayvanlara ek olarak, eğlence parkı gezileri ve su parkı eğlenceleri, panayır alanı eğlenceleri ve gezici tiyatrolar için ayrı kırılımlar sağlamak üzere yeniden düzenlenmiştir.

 •  

  9701.10 ve 9701.90 alt pozisyonları, kültürel eşyaların küresel ticaretinin izlenmesini ve yasadışı ticaret ve kültürel eşya kaçakçılığına karşı mücadeleyi kolaylaştırmak için 100 yıllık yaş kriterine göre ayrı ayrı sağlamak üzere alt bölümlere ayrılmıştır. Aynı zamand mozaiklerin kültür eşyası olarak sınıflandırılması için 9701.22 ve 9701.92 yeni alt pozisyonlarının oluşturulmuştur.

 • 97.02 pozisyonu, kültürel eşyaların küresel ticaretinin izlenmesini kolaylaştırmak ve yasadışı ticaret ve kültürel eşya kaçakçılığına karşı koymak için 100 yıllık yaş kriterine dayalı olarak kültürel eşyaları ayrı ayrı sınıflandırmak üzere alt bölümlere ayrılmıştır.

 • 97.03 pozisyonu, kültürel eşyaların küresel ticaretinin izlenmesini kolaylaştırmak ve yasadışı ticaret ve kültürel eşya kaçakçılığına karşı koymak için 100 yıllık yaş kriterine dayalı olarak kültürel eşyaları ayrı ayrı sınıflandırmak üzere alt bölümlere ayrılmıştır.

 •  

  97.05 pozisyonu, kültürel eşyaların küresel ticaretinin izlenmesini kolaylaştırmak ve yasadışı ticaret ve kültürel eşya kaçakçılığına karşı koymak için 100 yıllık yaş kriterine dayalı olarak kültürel eşyaları ayrı ayrı sınıflandırmak üzere alt bölümlere ayrılmıştır.

 • 97.06 pozisyonu, kültürel eşyaların küresel ticaretinin izlenmesini kolaylaştırmak ve yasadışı ticaret ve kültürel eşya kaçakçılığına karşı koymak için 250 yıllık yaş kriterine dayalı olarak kültürel eşyaları ayrı ayrı sınıflandırmak üzere alt bölümlere ayrılmıştır.

 • Gıda ve beslenme güvenliği izlemesi amacıyla yenilebilir böcekler için HS'de ayrı olarak sağlanan değişiklik.

 • İnsan tüketimine uygun balık unları, kaba unları ve peletlerini ayrı olarak sağlamak üzere 0309.10 yeni alt pozisyonunun oluşturulması.

 • Kabuklular, yumuşakçalar ve diğer suda yaşayan omurgasızların insan tüketimine uygun unları, kaba unları ve peletleri için ayrı ayrı sağlamak üzere 0309.90 yeni alt pozisyonunun oluşturulması.

 • 0403.10 alt pozisyonunun, ilave baharatlar, kahve veya kahve özleri, bitkiler, bitki parçaları, tahıllar veya fırıncılık ürünleri içeren yoğurtlar içermek üzere yeniden yapılandırılması.

 • 1509.10 alt pozisyonunun, önemli bir ticaret hacmini temsil eden belirli yağ kategorilerini GTİP'te ayrı ayrı tanımlamak ve açıklamalarını, zeytinyağları ve pirina yağlarına uygulanan IOC ticaret standardında belirtilen tanımlarla uyumlu hale getirmek için yeniden yapılandırılması.

 • Mikrobiyal kökenli yağlar için Armonize Sistemde 1515.60 alt pozisyonunun oluşturulması.

 • Tanınmış bir klinik araştırma için plasebolar ve ölçülü dozlarda kör (veya çift-kör) klinik deney kitleri için 3006.93 yeni alt pozisyonunun oluşturulması, özellikle İsimlendirmenin diğer başlıklarının alt başlıkları altında halihazırda kapsanan belirli ürünlerin transferini gerektiri. Bunlarla sınırlı olmayacak şekilde ilgili başlıklar: - 17.04, şekerden yapılmışsa;-21.06, nişasta veya diğer gıda maddelerinden yapılmışsa; - 22.02, oral alım için sıvı formda ise; - 30.04, ilaç içeren kitler ise; ve - 38.24, diğer kimyasalları içeriyorsa.

 • 0709.59 alt pozisyonu, bu ürünlerdeki artan ticaret hacmi nedeniyle, FAO'nun yer mantarı ve bazı mantar çeşitlerini GTİP'te ayrı olarak sağlama önerisinin bir sonucu olarak alt bölümlere ayrılmıştır.

  0712.39 alt pozisyonu, bu ürünlerdeki artan ticaret hacmi nedeniyle, FAO'nun yer mantarı ve belirli mantar çeşitlerini GTİP'te ayrı olarak sağlama önerisinin bir sonucu olarak alt bölümlere ayrılmıştır.

 • 0802.90 alt pozisyonu, FAO'nun, bu ürünlerdeki artan ticaret hacmi nedeniyle, kabuklu ve kabuksuz çam fıstığının HS'de ayrı olarak sağlanması önerisinin bir sonucu olarak alt bölümlere ayrılmıştır.

 • 1211.90 alt pozisyonu, FAO'nun Afrika kirazının (Prunus africana) kabuğunu HS'de ayrı olarak sağlama önerisinin (özellikle uluslararası ilaç endüstrisi tarafından kabuğunun artan kullanımı sebebiyle) bir sonucu olarak alt bölümlere ayrılmıştır.

 • 1510.00 alt pozisyonunun, önemli bir ticaret hacmini temsil eden belirli ürün kategorilerinin Armonize Sistemde ayrı ayrı tanımlanması ve açıklamalarının, zeytinyağları ve pirina yağlarına uygulanan IOC ticaret standardında belirtilen tanımlarla uyumlu hale getirilmesi için yeniden yapılandırılması.

 • 2903.31 ve 2903.39 alt pozisyonları silinmiş ve ozon tabakasını incelten Montreal Protokolüne yapılan Kigali Değişiklikleri uyarınca kontrol edilen maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için 2903.41 ila 2903.69 yeni alt pozisyonları ile değiştirilmiştir.

 • 2903.31 ve 2903.39 alt pozisyonları silinmiş ve ozon tabakasını incelten Montreal Protokolüne yapılan Kigali Değişiklikleri uyarınca kontrol edilen maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için 2903.41 ila 2903.69 yeni alt pozisyonları ile değiştirilmiştir.

 • 2903.31 ve 2903.39 alt pozisyonları silinmiş ve ozon tabakasını incelten Montreal Protokolüne yapılan Kigali Değişiklikleri uyarınca kontrol edilen maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için 2903.41 ila 2903.69 yeni alt pozisyonları ile değiştirilmiştir.

 • 29.09 pozisyonundaki hemen hemen tüm organik peroksitleri netleştirmek için Fasıl 29'un 4 numaralı Notunun son paragrafı ve 29.09 pozisyonundaki değişiklikler, asetal ve hemiasetal peroksitlerin 29.11 pozisyonundan (2911.00) 29.09 pozisyonuna (2909.60 alt pozisyonu) transferini gerektirir.

 • Kimyasal Silah Sözleşmesi kapsamında kontrol edilen maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için 2931.31 ila 2931.39 alt pozisyonları silinmiş ve 2931.41 ila 2931.49 alt pozisyonları, 2931.51 ila 2931.53 alt pozisyonları ve 2931.59 alt pozisyonları ile değiştirilmiştir. Aynı zamanda, Rotterdam Sözleşmesi kapsamında kontrol edilen maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için triklorfon (ISO) için yeni 2931.54 alt pozisyonu oluşturulmuştur.

 • Kimyasal Silah Sözleşmesi kapsamında kontrol edilen maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için 2931.31 ila 2931.39 alt pozisyonları silinmiş ve 2931.41 ila 2931.49 alt pozisyonları, 2931.51 ila 2931.53 alt pozisyonları ve 2931.59 alt pozisyonları ile değiştirilmiştir. Aynı zamanda, Rotterdam Sözleşmesi kapsamında kontrol edilen maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için triklorfon (ISO) için yeni 2931.54 alt pozisyonu oluşturulmuştur.

 • Rotterdam Sözleşmesi kapsamında kontrol edilen maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için karbofuran (ISO) için yeni 2932.96 alt pozisyonu oluşturulmuştur.

 • 2933.33 alt pozisyonunun kapsamının cartentanil (INN) ve remifentanili (INN) içerecek şekilde genişletilmesi ve kontrol edilen maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için diğer fentaniller ve türevleri ile iki fentanil öncüsü için 2933.34, 2933.36 ve 2933.37 yeni alt pozisyonlarının oluşturulması (1961 tarihli Birleşmiş Milletler Narkotik Uyuşturucu Tek Sözleşmesi'nin Programları kapsamında). Aynı zamanda, Kimyasal Silah Sözleşmesi kapsamında kontrol edilen maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için 3-quinuclidinol için 2933.35 yeni alt pozisyonunun oluşturulması.

 • 1961 tarihli Birleşmiş Milletler Tekli Narkotik Uyuşturucu Sözleşmesi Çizelgeleri kapsamında kontrol edilen maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için diğer fentaniller ve türevleri için 2934.92 yeni alt pozisyonunun oluşturulması.

 • 2939.4 alt pozisyonunun kapsamının 29.39 pozisyonundaki diğer türevlerin mevcut sınıflandırmasına uygun olacak şekilde efedra alkaloitlerinin türevlerini içerecek şekilde genişletilmesi, efedra alkaloidlerinin türevlerinin 2939.71 alt pozisyonundan 2939.45 yeni alt pozisyonuna ve 2939.71 ve 2939.79 alt pozisyonlarından 2939.49 alt pozisyonuna transferini gerektirir.

 • 3002.20 ve 3002.30 alt pozisyonları silinmiş ve yeni 3002.49 alt pozisyonunda yer alan bazı çift kullanımlı kalemlerin (örneğin toksinler ve benzeri ürünler) izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için 3002.41, 3002.42 ve 3002.49 yeni alt pozisyonları ile değiştirilmiştir.

 • 3002.51 ve 3002.59 yeni alt pozisyonları, hücre terapi ürünleri de dahil olmak üzere hücre kültürlerinin sınıflandırılmasını netleştirmek için oluşturulmuştur.

 • Karotenoid renklendirici maddeler ve bunlara dayalı müstahzarlar için 3204.18 yeni alt pozisyonunun oluşturulması, önceki 3204.19/1 sayılı Sınıflandırma Görüşü ile ilgili olarak 3204.19 alt pozisyonundaki ürünlerin 3204.18 yeni alt pozisyonuna transferini gerektirir.

 • 3402.11 ila 3402.19 ve 3402.20 alt pozisyonları silinmiş ve lineer alkilbenzen sülfonik asitleri ve bunların tuzlarını ayrı olarak sağlamak üzere 3402.31 ila 3402.50 yeni alt pozisyonları ile değiştirilmiştir.

 • Doğaçlama Patlayıcı Cihazların üretimi ve kullanımı için gerekli malların izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için 3603.10 ila 3603.60 arası yeni alt pozisyonların oluşturulması.

 • Tüm refrakter hammaddelerin aynı başlık altında toplanması için 38.16 pozisyonunun kapsamının genişletilmesi sonucunda dolomit ateş tuğlası harcının 25.18 pozisyonundan (2518.30 alt pozisyonu) 38.16 pozisyonuna (3816.00) transfer edilmesi.

 • Rotterdam Sözleşmesi kapsamında kontrol edilen maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için kısa zincirli klorlu parafinler içeren ürünler için 3824.89 yeni alt pozisyonunun oluşturulması. Aynı zamanda, Kimyasal Silah Sözleşmesi kapsamında kontrol edilen maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için metilfosfonik asidin poliglikol esterleri için 3824.92 yeni alt pozisyonunun oluşturulması.

 • Ozon tabakasını incelten Montreal Protokolü'ndeki Kigali Değişiklikleri sayesinde kontrol edilen maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için, yeni 38.27 pozisyonunun oluşturulması ve 3824.7 alt pozisyonlarının silinmesi ve bunun sonucunda halojenli metan, etan ve propan türevlerini içeren karışımların 3824.7 alt pozisyonlarından 38.27 pozisyonuna kaydırılması sağlanmıştır.

 • 3907.20 alt pozisyonu, Kimyasal Silah Sözleşmesi kapsamında kontrol edilen maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla bis(polioksietilen) metilfosfonat için yeni 3920.21 alt pozisyonu oluşturmak üzere alt pozisyonlara ayrılmıştır.

 • Ahşap briketler için 4401.32 yeni alt pozisyonunun oluşturulması.

 • Talaş ve diğer atık ve hurdalar için sırasıyla 4401.41 ve 4401.49 yeni alt pozisyonlarının oluşturulması.

 • Kabuk veya kabuklu meyvelerin kabuklarından yapılan odun kömürleri için 4402.20 yeni alt pozisyonunun oluşturulması.

 • 4403.49 alt pozisyonu, Teak için 4403.42 yeni alt pozisyonu oluşturmak üzere alt bölümlere ayrılmıştır.

 • 4412.99 alt pozisyonu, tropikal, iğne yapraklı ve iğne yapraklı olmayan ahşabı içerecek şekilde lamine kaplamalı kereste (LVL) için yeni 4412.41, 4412.42 ve 4412.49 alt pozisyonlarını oluşturmak üzere alt pozisyonlara ayrılmıştır.

 • 4412.94 alt pozisyonu, tropikal, iğne yapraklı ve iğne yapraklı olmayan ağaç türlerini içerecek şekilde mukavva, laminant ve tahta için yeni alt pozisyonlar 4412.51, 4412.52 ve 4412.59 oluşturmak üzere alt pozisyonlara ayrılmıştır.

 • İşlenmiş yapısal ahşap ürünleri (tutkalla lamine edilmiş ahşap (glulam), çapraz lamine edilmiş ahşap (CLT veya X-lam) ve I kirişleri için ayrı ayrı sağlamak üzere 4418.81, 4418.82, 4418.83 ve 4418.89 yeni alt pozisyonlarının oluşturulması. Bölünmüş esaslı imalat süreci ve boyutu).

 • Tabutlar için 4421.20 yeni alt pozisyonu oluşturulmuştur.

 • Düşük ticaret hacmi nedeniyle 4905.10 alt pozisyonunun kaldırılmasının ardından 49.05 pozisyonu yeniden yapılandırılmıştır.

 • 5501.10 alt pozisyonu, çift kullanımlı öğelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla aramidden filament demetleri için alt bölümlere ayrılmıştır.

 • Çim için 5703.21 ve 5703.31 yeni alt pozisyonlarının oluşturulması.

 • Düşük ticaret hacmi nedeniyle 5802.11 ve 5802.19 alt pozisyonlarının silinmesi ve 5802.10 Alt pozisyonunun oluşturulmasına ilişkin bir değişiklik oluşturulmuştur.

 • GTİP 2017'de 0307.2 ve 0307.9 serilerine dahil olan Pectinidae familyasının tüm yumuşakçalarını kapsayacak şekilde 0307.2 serisi ve 0307.21, 0307.22 ve 0307.29 alt pozisyonlarının kapsamının genişletilmesi.

 • Tüm brokoli çeşitlerini bu alt pozisyonda gruplandırmak için 0704.10 alt pozisyonunun kapsamının genişletilmesi.

 • Yanmadan solunması amaçlanan tütün, yeniden yapılandırılmış tütün, nikotin veya tütün veya nikotin ikameleri içeren ürünler; insan vücuduna nikotin alımına yönelik diğer nikotin içeren ürünler yeni 2404 pozisyonunun oluşturulması

 • Kimyasal Silah Sözleşmesi kapsamında kontrol edilen maddelerin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırmak için Poli(1,3-fenilen metilfosfonat) için 3911.20 alt pozisyonunun oluşturulması.

 • 6815.10 alt pozisyonu, karbon lifleri, dokumalar ve diğer karbon lifleri ve elektrik dışı kullanım için grafit ürünleri için ayrı ayrı sağlamak üzere yeni 6815.11, 6815.12, 6815.13 ve 6815.19 alt pozisyonlarını oluşturmak üzere alt pozisyonlara ayrılmıştır.

 • 70.19 pozisyonunun yapısı değiştirildi

 • Düşük ticaret hacmi nedeniyle 7419.10 alt pozisyonunun silinmesi, bu alt pozisyonda yer alan ürünlerin 7419.80 alt pozisyonuna transferini gerektirir. Sonuç olarak, 74.19 pozisyonu, sırasıyla 7419.20 ve 7419.80 yeni alt pozisyonlarını oluşturmak üzere yeniden yapılandırılmıştır.

 • 8103.90 alt pozisyonu, potalar için ayrı ayrı sağlamak üzere 8103.91 ve 8103.99 yeni alt pozisyonlarını oluşturmak üzere alt bölümlere ayrılmıştır.

 • 81.06 pozisyonu, ağırlık itibariyle % 99,99'dan fazla bizmut içeren atık ve hurdaları ayrı ayrı sağlamak üzere 8106.10 ve 8106.90 yeni alt pozisyonlarını oluşturmak üzere alt pozisyonlara ayrılmıştır. Basel Sözleşmesi Sekretaryasının, Sözleşme kapsamında kontrol edilen bizmut içeren mineral atık ve hurdaların uluslararası hareketine ilişkin izleme verilerini iyileştirme önerisinin bir sonucu olarak kabul edilen değişiklik.

 • 8109.20 alt pozisyonu, işlenmemiş zirkonyum için ayrı ayrı sağlamak üzere 8109.21 ve 8109.29 yeni alt pozisyonlarını oluşturmak üzere alt bölümlere ayrılmıştır; ağırlıkça 1 kısımdan az hafniyum ila 500 kısım zirkonyum içeren tozlar. Basel Sözleşmesi Sekretaryası tarafından işlenmemiş zirkonyumun uluslararası hareketinin izlenmesini geliştirmeye yönelik önerisinin bir sonucu olarak kabul edilen değişiklik; Sözleşme kapsamında kontrol edilen tozlar.

 • 81.12 pozisyonunun yapısı değiştirildi

 • 8418.10 alt pozisyonunun, ayrı çekmeceli veya kapı ve çekmece kombinasyonlu kombine soğutucu-donduruculara ilişkin metninde yapılan değişiklik, bu makinelerin 8418.50 alt pozisyonlarından transferini gerektirir.

 • 84.62 Pozisyonu, teknolojik gelişmeler ve artan ticari önemi yansıtacak şekilde mevcut alt pozisyonlarda yapılan değişiklikler ve yeni alt pozisyonların oluşturulması sonucunda değiştirilmiştir.

 • Yeni 88.07 pozisyonu, 88.06 pozisyonundaki insansız uçakların (dronlar) parçalarının yanı sıra 88.01 ve 88.02 pozisyonlarındaki eşya parçalarını sağlamak için oluşturulmuştur. 88.01 ve 88.02 pozisyonlarındaki eşya parçaları, silinmiş olan 88.03 pozisyonunda yer almaktaydı.

 • 9405.10 ila 9405.40 ve 9405.60 alt pozisyonları, ışık yayan diyot (LED) ürünleri için ayrı ayrı sağlamak üzere alt bölümlere ayrılmıştır. Aynı zamanda, güneş enerjisi LED ürünlerini (IRENA) ayrı olarak sağlamak üzere 9405.41 alt pozisyonu oluşturulmuştur. 9405.99 alt pozisyonunun kapsamı, 8539.51 yeni alt pozisyonunun oluşturulması ve parçaların birbirini takip eden 8539.90 alt pozisyonuna aktarılması nedeniyle daraltılmıştır.
 
Not: Yukarıdaki tablo üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Mevzuat.Net ekibi tamamlanan ürünleri her gün ekleyecektir.
 

2017-2022 Korelasyon Tabloları

Tablo -1
Tablo -2