HAKKIMIZDA

Firmamız 1996 yılında kurulmuştur. Kuruluşundaki sürat ve güvenilirlik felsefesinden ayrılmayan ALTUNBAŞAK; bu felsefesinin gereği doğrultusunda, Türkiye'de toplam 3 gümrükiçi şubesi ile beraber süre olarak dakikalara indirgenmiş fakat bundan da önemlisi kendi içinde çok ciddi kontrollerden geçirilerek sıfır hata ile deklare edilebilen eş zamanlı gümrükleme hizmeti vermektedir. Ayrıca ALTUNBAŞAK, müşterileri MÜŞAVİRLERİMİZDEN, güvenilir, güncel mevzuat ve yatırım danışmanlığı hizmeti alabilmektedir.

Güvenirlilik, deneyim, yasa ve şartlara uygun şekilde titiz çalışma ve bir çok özelliğin tümüdür.

ALTUNBAŞAK

Altunbaşak 1996 yılında faaliyete başladığı günden bu yana müşteri beklentilerinin belirlediği şartlar içinde gelişimini sürdürerek; dış ticaretin tüm hizmetlerini elektronik ortamda sunabilen 52 Kişilik Dinamik kadrosu ile bugünkü yapısına ulaşmıştır.

Gelişimini, ''ALTUNBAŞAK'' Kalitesi anlayışına uygun çalışmasıyla sağlayan ALTUNBAŞAK, kendisini hizmet verdiği firmaların dış ticaret departmanı olarak görmektedir. Bu çerçevede ALTUNBAŞAK, Uluslararası Dış Ticaret Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, ulusal mevzuatın yüklediği sorumluluğun bilinciyle müşterilerin çıkarlarını en iyi şekilde korumayı ilke edinmiştir.

ALTUNBAŞAK hizmet verdiği tüm sektörlerde “ işi doğru görme, doğru işi görme” uluslararası kalite prensibiyle hareket etmektedir.

ETİK DEĞERLERİMİZ

• Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

• Güvenilirlik, tarafsızlık ve bağımsızlık tüm iş ilişkilerimizde bize yön veren temel ilkelerdir.

• İş sahiplerinin ticari menfaat ve yasal haklarının korunmasına özen gösterirken kamu menfaatinin korunmasını da öncelikli sorumluluğumuz kabul eder, işlerimizi bu bilinçle yönetiriz.

• Mesleki bilgi ve becerimizi kullanırken ülke kaynaklarının etkin kullanımı, çevre duyarlılığı gibi sorumluluklarımıza uygun kararlar vermeye özen gösteririz.

• Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız.

• Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.

• Bilgi güvenliğine önem verir, müşterilerimize ait özel ticari bilgileri paylaşmaz, çalışanlarımız tarafından paylaşılmasına göz yummayız.

• İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.

• Yönetici ve çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını önler ve denetleriz.

• Temsil etkinliklerini (kutlama, ikram, ağırlama) yasalarımızın, dernek tüzüğümüzün ve etik kodumuzun belirlediği şekilde uygularız. Çalışanlarımızın, tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almalarına ve aynı amaçla hediye vermelerine müsaade etmeyiz.

• Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.

• İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız.

• Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.

• Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; çalışan sağlığı ve güvenliğini gözetir, adil istihdamı destekleriz.

• Toplumsal birlik ve sosyal duyarlılığı artırıcı çalışmalarda bulunur; sosyal sorumluluklarımızın bilinci ile hareket eder ve bu bilinci tüm iş çevremizle paylaşırız.

• Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz.

• Mesleki saygınlığımıza zarar verecek davranışlardan kaçınırız.

• Meslek Etik Kurulunun vereceği kararlara saygı duyarız.

• Meslek unvanımız dışında geçmiş unvanımızı kullanmayacağımızı beyan ve kabul ederiz.

YASALARA KOŞULSUZ UYARIZ

İşimizi yerine getirirken uyulması gereken tüm yasal şart ve mevzuatlara uygun davranır.