Gümrük Müşavirinin Sorumlulukları Nelerdir?

Gümrük Müşavirinin Sorumlulukları Nelerdir?

Gümrük Müşaviri Nedir?

Gümrük Müşaviri Kimdir?

Gümrük müşaviri, gümrük belgelerini hazırlamak, malların ithalatını ve ihracatını kolaylaştırmak için gönderilerin tüm geçerli yasalara uygun olduğunu denetlemekle sorumludur.

Gümrük Müşavirinin Sorumlulukları Nelerdir?

Gümrük müşavirinin görev tanımı, 7681 numaralı Gümrük Kanunu’nda şu ifadelerle belirtilmiştir; “Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilir.” Gümrük müşavirinin diğer mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Müşteri adına ödenecek vergi ve harçları belirlemek,
 • Gümrük faturaları, menşe sertifikaları ve kargo kontrol belgeleri gibi gerekli ithalat belgelerini düzenlemek ve vekaletname kullanarak müşteri adına belgeleri imzalamak,
 • İthalat ve ihracat belgelerini gümrük düzenlemelerine, yasalara veya prosedürlere göre hazırlamak,
 • İthalat ve ihracat kısıtlamaları, tarife sistemleri, sigorta gereksinimleri, kotalar veya gümrükle ilgili diğer konularda müşterilere tavsiyelerde bulunmak,
 • Yükün tahliyesini hızlandırmak için limanlarda gümrük komisyoncusu ile iletişime geçmek.

Gümrük Müşaviri Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Gümrük müşaviri olmak için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek gerekmektedir;

 • Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren, Siyasal Bilimler, Hukuk, Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi veya Bankacılık bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak ya da belirtilen bölümlerde lisansüstü eğitimini tamamlamak,
 • İki yıl süreyle Gümrük Müşaviri Yardımcılığı görevini yapmış olmak,
 • Gümrük Müşavirliği Sınavından başarı ile geçmek,
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Kanunda belirtilen, ‘kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şehadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlardan’ hüküm giymemiş olmak,
 • Memuriyetten ihraç edilmemiş olmak.

İşverenlerin Gümrük Müşavirinde Aradığı Nitelikler Nelerdir?